Технологія будівельного виробництва

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Скриннік, І. О.
Дарієнко, В. В.
Настоящий, В. А.
Карпушин, С. О.
Плотніков, О. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Дисципліна "Технологія будівельного виробництва" викладається відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Методичні вказівки, до виконання земляних робіт, розроблені у відповідності до дисципліни "Технологія будівельного виробництва" і призначені для виконання курсової роботи з навчального курсу. Мета виконання курсової роботи з курсу полягає у набуті студентами знань для розробки технологічної карти на виконання комплексу робіт по плануванню майданчика та копанню котловану або траншей під фундаменти, де виконуються розрахунки земляних робіт, вибір машин та механізмів та варіантів технології будівельних процесів з застосуванням сучасних методів будівництва.

Description

Keywords

технологія, грунт, земляні роботи, котлован, курсова робота

Citation

Технологія будівельного виробництва : метод. вказ. до курс. роб. "Проектування виробництва земляних робіт" : для студ. спец. за напрямком 19 - "Архітектура та будівництво" усіх форм навчання / [уклад. : І. О. Скриннік, В. В. Дарієнко, В. А. Настоящий та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. будівельних, дорожніх машин і будівництва. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 69 с.