Науково - технічна документація. Вивчення курсу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
Студенти повинні вміти виконувати наукові дослідження та розробки під якими розуміють творчу діяльність, яка здійснюється на систематичній основі з метою збільшення обсягу наукових знань, у тому числі про людину, природу та суспільство, а також пошук нових сфер застосування цих знань і оформлювати технічну документацію з винахідництва, виконання якої суворо регламентовано відповідними відомчими нормативами.Students must be able to carry out scientific research and development, which is understood as creative activity that is carried out on a systematic basis with the aim of increasing the amount of scientific knowledge, including about man, nature and society, as well as finding new areas of application of this knowledge and drawing up technical documentation for inventions , the implementation of which is strictly regulated by the relevant departmental regulations.
Опис
Ключові слова
технічна документація, єдина система конструкторської документації, організація зберігання і використання науково - технічної документації, склад проектно-кошторисної документації, technical documentation, оrganization of storage and use of scientific and technical documentation, a single system of design documentation, composition of design and estimate documentation
Бібліографічний опис
Науково - технічна документація : метод. рекомендації до вивчення курсу / [уклад. : В. М. Кропівний, А. В. Кропівна, Л. А. Молокост] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 84 с.