Принципи формування та передачі даних зображення зернового потоку до ПК

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Authors

Кондратець, В. О.
Пархоменко, Ю. М.
Пархоменко, М. Д.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В даній статті досліджено принципи формування та передачі даних зображення зернового потоку до ПК, наведено схему побудови пристрою реєстрації та комп’ютерної ідентифікації зернового потоку. Визначено принцип формування двійкового коду зображення зернового потоку та передачі його до ПК за допомогою мікроконтролера та протоколу передачі даних через швидкодіючий USB інтерфейс. In this article principles of forming and transferring the image of corn stream are investigational in the personal COMPUTER, the chart of construction of device of registration and computer authentication of corn stream is resulted. Principle of forming of binary code of image of corn stream and transmission of him is certain in the personal COMPUTER by a microcontroller and protocol of communication of data through the high-speed USB interface.

Description

Keywords

пристрій реєстрації, система комп’ютерної ідентифікації, зерновий потік, передача даних, мікроконтролер, обмін інформацією, USB інтерфейс

Citation

Кондратець, В. О. Принципи формування та передачі даних зображення зернового потоку до ПК / В. О. Кондратець, Ю. М. Пархоменко, М. Д. Пархоменко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2008. - Вип. 38. - С. 288-293.