Корпоративне управління в контексті забезпечення сталого розвитку. Курсова робота

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Грінка, Т. І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки визначають загальні вимоги до тематики, структури, обсягу, оформлення й захисту курсових робіт з дисципліни "Корпоративне управління в контексті забезпечення сталого розвитку" спеціальності 073 "Менеджмент" очної та заочної форм навчання відповідно до стандартів вищої освіти України.

Description

Keywords

курсові роботи

Citation

Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Корпоративне управління в контексті забезпечення сталого розвитку» : для здобув. ВО другого (магістер.) рівня зі спец. 073 «Менеджмент» очної та заочної форм навч. / [уклад. Т. І. Грінка] ; М-во освіти і науки України, Цельтральноукраїн. нац. тех. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 32 с.