Оцінювання майна. Практичні та семінарські заняття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
Методичні рекомендації до підготовки на практичні та семінарські заняття містять теми, плани занять, рекомендовану літературу. Запропоновані приклади вирішення розрахункових задач з дисципліни «Оцінювання майна». Сформульовані тестові завдання допоможуть перевірити рівень засвоєння матеріалу.
Опис
Ключові слова
оцінювання майна, оцінка землі, оціночна діяльність, оцінка інтелектуальної власності, регулювання оціночної діяльності, оцінка машин
Бібліографічний опис
Оцінювання майна : методичні рекомендації до підготовки на практичні та семінарські заняття для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / [уклад. : Т. А. Мельник, В. В. Шалімов ] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фінансів, банківської справи та страхування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 36 с.