Основи технології виробництва та ремонту машин. Практичні заняття

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Красота, М. В.
Магопець, С. О.
Бевз, О. В.
Шепеленко, І. В.
Осін, Р. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Представлені методичні вказівки мають за мету надання здобувачам вищої освіти навичок практичного використання знань в галузі виробництва і ремонту машин та виконання кваліфікаційної роботи за темами технологічного спрямування. В методичних вказівках надані рекомендації до виконання практичних завдань, пов’язаних з технологічними процесами розбирання (складання) агрегатів машин, проектування технологічних процесів виготовлення та ремонту деталей. В процесі виконання практичних занять вирішуються наступні задачі: - розширення, систематизація і закріплення теоретичних знань та їх застосування для проектування технологічних процесів виробництва та ремонту машин; - розвиток і закріплення навичок ведення самостійної творчої інженерної роботи; - оволодіння методикою теоретико-експериментальних досліджень технологічних процесів машинобудівного виробництва. Практичні заняття являють собою комплексну роботу, розраховану на виконання протягом навчального семестру.

Description

Keywords

технологія, ремонт, виготовлення, машина, практичні заняття

Citation

Основи технології виробництва та ремонту машин : методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Основи технології виробництва та ремонту машин» : для студент. спец. 208 «Агроінженерія», освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / [уклад. : М. В. Красота, С. О. Магопець, О. В. Бевз та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 41 с. (з додатками).