Методичні вказівки до виконання й захисту бакалаврської дипломної роботи. Комп’ютерна інженерія

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Смірнов, О. А.
Гермак, В. С.
Мелешко, Є. В.
Коваленко, О. В.
Якименко, Н. М.
Доренський, О. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних вказівках до виконання й захисту бакалаврської дипломної роботи для студентів спеціальності 6.050102 та 123 “Комп’ютерна інженерія” розглядаються загальні питання підготовки, написання, оформлення та захисту бакалаврської дипломної роботи. In the methodological guidelines for the implementation and protection of the bachelor thesis for students of the specialty 6.050102 and 123 "Computer Engineering" are considered general issues of preparation, writing, design and protection of bachelor thesis.

Description

Keywords

бакалаврська дипломна робота, нормоконтроль, комп’ютерна інженерія, оформлення графічних матеріалів, програми і програмні документи, bachelor thesis, normocontrol, computer engineering, graphic design, programming and programming documents

Citation

Методичні вказівки до виконання й захисту бакалаврської дипломної роботи : для студ. спец. 6.050102 та 123 “Комп’ютерна інженерія” / [уклад. : О. А. Смірнов, В. С. Гермак, Є. В. Мелешко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та прог. забезпеч. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018.– 55 с.