Правила оформлення звіту з наукової практики

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Смірнов, О. А.
Гермак, В. С.
Мелешко, Є. В.
Буравченко, К. О.
Смірнов, С. А.
Якименко, Н. М.
Доренський, О. П.
Смірнова, Т. В.
Smirnov, O.
Hermak, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В додатку до методичних рекомендацій до виконання й захисту випускної кваліфікаційної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти для студентів спеціальностей 123 “Комп’ютерна інженерія” та 122 “Комп’ютерні науки” «Правила оформлення звіту з наукової практики» розглядаються загальні питання підготовки, написання, оформлення та захисту звіту з наукової практики. In addition to the methodical recommendations for the implementation and defense of the final qualification work at the second (master's) level of higher education for students majoring in 123 "Computer Engineering" and 122 "Computer Science" "Rules for reporting on scientific practice" general issues of preparation are considered , writing, design and defense of a report on scientific practice.

Description

Keywords

магістерська робота, нормоконтроль, комп’ютерна інженерія, комп’ютерні науки, програми і програмні документи, master thesis, normocontrol, computer engineering, computer science, programming and programming documents

Citation

Правила оформлення звіту з наукової практики : додаток до метод. рекомендацій до виконання й захисту випускної кваліфікаційної роб. за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : для студ. спец. 123 - Комп’ютерна інженерія та 122 - Комп’ютерні науки / [уклад. : О. А. Смірнов, В. С. Гермак, Є. В. Мелешко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та прог. забезпеч. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 5 с.