Моніторинг електроспоживання на основі автоматизованих систем обліку та контролю підстанцій 330/150/35 кВ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-16

Authors

Іщенко, Ірина Олександрівна
Ishchenko, Iryna

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є розробка локальної автоматизованої системи комерційного обліку та моніторингу електроспоживання на підстанції 330/150/35 кВ. Забезпечення необхідної розробки локальної АСКОЕ підстанції 330/150/35 кВ виконано на основі АСКОЕ ПрАТ «Кіровоградобленерго». В результаті система АСКОЕ підстанції 330/150/35 кВ побудована за принципом мереженої технології, яка дозволяє виконувати доступ до первинної бази даних приладів обліку через обчислювальну мережу передачі даних, доступ до якої можуть організувати всі зацікавлені суб’єкти ОРЕ та споживачі електроенергії та забезпечує взаємний обмін інформацією всіх суміжних автоматичних та автоматизованих систем підстанції 330/150/35 кВ. Результати кваліфікаційної роботи можна використати на підстанції 330/150/35 кВ для обміну інформацією про облік відпущеної та прийнятої електроенергії. The method of qualification work is the development of a local automated system of commercial appearance and monitoring of electric supply at a 330/150/35 kV substation. The provision of the necessary distribution of the local ASKO substation 330/150/35 kV was based on the ASKO PJSC “Kirovogradoblenergo”. In the result, the system is the PIDSTANSKIA 330/150/35 sq is promoted to the principle of the technologists, yak allowed access to the primary base of the Dani's Oblika through the duration of the transmission of Dani, access to the armed forces of the Submariyk. exchange of information of all summary automatic and automated systems of 330/150/35 kV substations. The results of the qualification work can be tested at the 330/150/35 kV substation to exchange information about the type of electricity supplied and accepted.

Description

Keywords

автоматизована система комерційного обліку, високовольтна електрична підстанція, локальна система обліку, синхронізація часу, допустимий небаланс електроенергії, характеристики, похибки, тарифні групи споживачів, automated commercial appearance system, high-voltage electric supply station, local appearance system, synchronization of the hour, permissions of electricity unbalance, characteristics, rates, group tariff

Citation

Іщенко, І. О. Моніторинг електроспоживання на основі автоматизованих систем обліку та контролю підстанцій 330/150/35 кВ : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. П. Г. Плєшков ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 112 с.