Практикум з технології виробництва конструкційних матеріалів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Кузик, О. В.
Рябець, С. І.
Царенко, О. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Лисенко В.Ф.

Abstract

За допомогою лабораторних занять студенти знайомляться з практичним застосуванням основних методів дослідження будови й властивостей металів та сплавів із використанням сучасних методів їх дослідження. Роботи практикуму сприяють поглибленню теоретичних знань, оволодінню основними сучасними методами дослідження фізико-технологічних властивостей конструкційних матеріалів, здобуттю навичок експериментування із використанням сучасних вимірювальних приладів та апаратури.

Description

Keywords

вимірювання, структура, мікроаналіз, дослідження, властивості, зварювання

Citation

Кузик, О. В. Практикум з технології виробництва конструкційних матеріалів : навч.-метод. посіб. / О. В. Кузик, С. І. Рябець, О. М. Царенко ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : Лисенко В.Ф., 2023. – 86 с.