Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В матеріалах конференції викладені питання конструювання, виробництва і експлуатації техніки, моделювання та механіко-технологічні проблеми вдосконалення робочих процесів машин, а також основні аспекти вирощування сільськогосподарських культур в умовах Степу України. Наведені результати досліджень відносяться до галузей знань: 13 – Галузеве машинобудування і 20 – Аграрні науки та продовольство. Викладені практичні рекомендації по використанню результатів досліджень і дослідно-конструкторських розробок у машинобудуванні, агровиробництві, переробній та інших галузях. Даний збірник є виданням, у якому публікуються основні результати наукових досліджень вчених, аспірантів, здобувачів, студентів – учасників Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції», 9-11 квітня 2020 року. Збірник розрахований на наукових і інженерно-технічних робітників, технологів науково-дослідних інститутів, ВНЗ, конструкторських організацій і промислових підприємств, агрономів, керівників фермерських господарств та агрохолдингів.

Description

Keywords

галузеве машинобудування, агровиробництво, переробна галузь

Citation

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції" : м. Кропивницький, 9-11 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобудування ; [редкол. : М. І. Черновол (відпов. ред.), О. М. Васильковський, В. М. Сало, М. О. Свірень та ін.]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 122 с.