Виведення рівнянь руху ізольованої системи, що здійснює просторовий рух

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Authors

Філімоніхін, Г. Б.
Пирогов, В. В.
Філімоніхіна, І. І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Виведено рівняння руху ізольованої системи, що здійснює просторовий рух і складається з витягнутого абсолютно твердого тіла, матеріальних точок, що створюють його незрівноваженість та маятників, які можуть обертатися навколо осі мінімального момента інерції тіла. S U M M A R Y . Equations of motion are got for the isolated system which moves in space. The isolated system consists of rigid body, material points, which creating it’s disbalance, and pendulums, which rotate on the axis of minimum moment of inertia of rigid body.

Description

Keywords

вісь обертання, абсолютно тверде тіло, маятники

Citation

Філімоніхін, Г. Б. Виведення рівнянь руху ізольованої системи, що здійснює просторовий рух / Г. Б. Філімоніхін, В. В. Пирогов, І. І. Філімоніхіна // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2006. - Вип. 36. - С. 133-139.