Міжнародна макроекономіка

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Миценко, І. М.
Решитько, Т. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Навчальна дисципліна міжнародна макроекономіка є складовою частиною освітньо - професійної програми„Міжнародні економічні відносини”, освітній ступінь – магістр. Міжнародна макроекономіка є складовою фундаментальних економічних дисциплін: економічної теорії, мікро-, макроекономіки та виступає проміжною ланкою між спеціалізованими курсами таких дисциплін як: міжнародна економіка, міжнародний маркетинг, міжнародний менеджмент, міжнародні економічні відносини тощо. Міжнародна макроекономіка суттєво поширює предмет аналізу теорії міжнародної економіки, здійснює його на рівні взаємодії відкритих національних економік та світового господарства в цілому.

Description

Keywords

макроекономіка, відкрита економіка, міжнародні розрахунки, платіжний баланс

Citation

Міжнародна макроекономіка : метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. спец. 292 “Міжнародні економічні відносини” / [уклад.: І. М. Миценко, Т. В. Решитько] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. міжнар. екон. відносин. — Кропивницький : ЦНТУ, 2017. — 36 с.