Авторське право

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
Мета навчальної дисципліни «Авторське право»:ознайомити студентів з основами набуття прав на об'єкти авторського і суміжних прав, їх використання та захисту.
Опис
Ключові слова
авторське право, охорона об’єктів, договір, суміжні права
Бібліографічний опис
Авторське право : метод. вказ. до вивчення курсу для студ. спец. 7.020.105.01, 8.020.105.01 “Документознавство та інформаційна діяльність” / [уклад. В. М. Кропівний, А. В. Кропівна, Л. А. Молокост] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : КНТУ, 2015. – 97 с.