Паралельні та розподілені обчислення. Самостійні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Смірнов, В. В.
Смірнова, Н. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Для студентів денної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “Паралельні та розподілені обчислення” за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія».

Description

Keywords

Citation

Паралельні та розподілені обчислення : метод. вказ. до виконання самост. роб. : студ. спец. 123 - Комп’ютерна інженерія / уклад. : В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 23 с.