Кадрове діловодство. Практичні заняття

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Кіріченко, О. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Description

Keywords

практичне заняття

Citation

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Кадрове діловодство” : для студ. напр. підгот. 6.030505 – “Управління персоналом та економіка праці” ОКР “Бакалавр” ден. форми навч. / [уклад. О. В. Кіріченко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2014. – 63 с.