Виробнича практика. Економіка. ІV курс

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Левченко, О. М.
Левченко, А. О.
Ткачук, О. В.
Зайченко, В. В.
Сторожук, О. В.
Грінка, Т. І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки визначають мету, завдання, тематику, організаційні аспекти проходження виробничої практики, складання та захисту звіту з практики для студентів спеціальності 051 "Економіка", спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці».

Description

Keywords

Citation

Виробнича практика : метод. вказ. : ІV курс спец. 051 "Економіка" : спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» : ОКР “Бакалавр” ден. форми навч. / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, О. В. Ткачук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 64 с.