Медико-демографічні аспекти збереження та розвитку трудового потенціалу Кіровоградської області

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Рубан, В. М.
Пустовіт, М. В.
Ruban, V.
Pustovit, M.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Висвітлено окремі результати дослідження стану трудового потенціалу Кіровоградської області. Визначено існуючі проблеми у збереженні та розвитку трудового потенціалу області. Розроблено рекомендації щодо збереження та розвитку трудового потенціалу Кіровоградської області. The separate results of research of the state of labour potential of the Kirovohrad region are reflected. Certainly existent problems are in a maintainance and development of labour potential of region. Recommendations are developed in relation to a maintainance and development of labour potential of the Kirovohrad region.

Description

Keywords

трудовий потенціал, медико-демографічні аспекти, природний приріст населення, кількість наявного населення, постійне населення, народжуваність, смертність, захворюваність, збереження та розвиток трудового потенціалу

Citation

Рубан, В. М. Медико-демографічні аспекти збереження та розвитку трудового потенціалу Кіровоградської області / В. М. Рубан, М. В. Пустовіт // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 1. - С. 268-275.