DevOps та Cloud-обчислення. Лабораторні роботи

Abstract

Навчальний курс «DevOps та Cloud-обчислення» призначений для набуття теоретичних знань та комплексу професійних навичок, які відповідають за успішне використання та впровадження низки сучасних практик, призначених для пожвавлення взаємодії розробників із фахівцями інформаційно-технологічного обслуговування та зближення їхніх робочих процесів одне з одним. Що дає можливість забезпечити тісну взаємозалежність між розробкою та використанням програмного забезпечення і має на меті допомогти фірмам розробникам програмного забезпечення швидше створювати та оновлювати програмні продукти та послуги.

Description

Keywords

DevOps та Cloud-обчислення, віртуалізація, налаштування сервера

Citation

DevOps та Cloud-обчислення :метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів денної форми навчання галузі 12 «Інформаційні технології» / [уклад. : О. В. Коваленко, А. С. Коваленко, Л. І. Поліщук] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програмного забезпеч. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 29 с.