Актуальні аспекти проектування системи комплексного захисту інформації підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КОД
Анотація
Опис
Ключові слова
інформаційна безпека, проектування, захист інформації
Бібліографічний опис
Загорський, Р. М. Актуальні аспекти проектування системи комплексного захисту інформації підприємства / Р. М. Загорський, О. П. Доренський // Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем : Всеукр. студ. наук.- практ. семінар, 21–23 бер. 2012 р., м. Кіровоград : зб. тез доп. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КОД, 2012. – С. 98–99.