Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020-11

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Висвітлення найважливіших актуальних проблем підвищення ефективності та надійності функціонування автомобільного транспорту в Україні та пошук оптимальних шляхів їх вирішення розробкою та впровадженням сучасних інноваційних технологій у виробництво, обмін дослідницьким і практичним досвідом, публікація результатів наукових досліджень. Highlighting the most important current problems of improving the efficiency and reliability of road transport in Ukraine and finding optimal ways to solve them through the development and implementation of modern innovative technologies in production, exchange of research and practical experience, publication of the results of scientific research.

Description

Keywords

інноваційні технології, автомобільний транспорт, розвиток, ефективність функціонування, innovative technologies, automobile transport, development, efficiency of functioning

Citation

Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 18-19 листоп. 2020 р., м. Кропивницький : зб. матер. / [орг. ком. : М. І. Черновол, О. М. Левченко, В. В. Аулін та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та рем. машин. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 221 с.