Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Збірник містить тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції "Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем", що проходила в Центральноукраїнському національному технічному університеті (м. Кропивницький) 27-28 квітня 2023 р. The collection contains abstracts of the VI All-Ukrainian scientific-practical Internet conference "Modern problems of economic theory, marketing and modeling of socio-economic systems", which took place at the Central Ukrainian National Technical University (Kropyvnytskyi) on April 27-28, 2023.

Description

Keywords

економічна теорія, маркетинг, моделювання соціально-економічних систем, economic theory, marketing, modeling of socio-economic systems

Citation

Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем : VІ Всеукр. наук.-практ. інтернет конф., м. Кропивницький, 27-28 квіт. 2023 р. : матеріали доп. / [редкол. : Н. С. Шалімова, Р. І. Жовновач, Ю. А. Бондар та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 199 с.