Управління компетенціями

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Сочинська-Сибірцева, І. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Управління компетенціями» : для здобувачів спец. 051 – «Економіка»; 073 – «Менеджмент» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти освітньо-професійна програма «Економіка»; «Менеджмент» / [уклад. І. М. Сочинська-Сибірцева] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 74 с.