Методи планування та організації наукових досліджень в енергетиці. Практичні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Петрова, К. Г.
Серебренніков, С. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" з курсу "Методи планування та організації наукових досліджень в енергетиці".

Description

Keywords

наукові дослідження, методологія наукових досліджень, планування наукових досліджень, scientific research, methodology of scientific research, planning of scientific research

Citation

Методи планування та організації наукових досліджень в енергетиці : метод. рекомендації до виконання практ. роб. / [уклад. : К. Г. Петрова, С. В. Серебренніков] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 52 с.