Пневматичний висівний апарат

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003-02-17

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП Український інститут промислової власності

Abstract

Пневматичний висівний апарат включає насіннєву камеру, диск з присмоктувальними отворами, кришку з виконаними у ній камерою атмосферного тиску та камерою вакууму, в якій розташована прокладка. У кришці виконано криволінійний канал замкненого перерізу, один кінець якого з'єднано з камерою вакууму, а другий розташовано збоку від висівного диска навпроти отвору у корпусі та отвору у прокладці. Отвір у корпусі з'єднаний криволінійним каналом з патрубком для приєднання повітропроводу.

Description

Keywords

висівний диск, криволінійний канал, камера вакууму

Citation

Пат. 54084 А Україна, 7 А01С7/0. Пневматичний висівний апарат / В. В. Амосов, Є. Б. Шинкевич, В. М. Сало, І. М.Осипов, С. Ф. Бойченко ; заявник та патентовласник Кіровоград. держ. техн. ун-т. - № 2002053753 ; заявл. 07.05.2002 ; опубл. 17.02.2003, Бюл. № 2. - 2 с. : іл.