Економічний потенціал суб’єктів господарювання сфери агробізнесу: особливості формування, систематизація показників, методи оцінки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Вишемирський В. С.

Abstract

Автор досліджує агробізнес як важливий компонент ринкової економіки, що поєднує через ланцюги горизонтальної та вертикальної інтеграції сукупність суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, її промислового перероблення, транспортування й подальшого продажу, а також виробництва та постачання засобів і предметів праці для сільського господарства. В роботі систематизовано сукупність взаємопов’язаних показників та методів оцінювання економічного потенціалу суб’єктів сфери агробізнесу, досліджено теоретико-методологічні аспекти проблеми, використано та проаналізовано цифрову інформацію, узагальнену Державною службою статистики України на підставі використання форм державних статистичних спостережень, складених суб’єктами господарювання. Визначено сутність економічного потенціалу на основі урахування різних підходів науковців до трактування цього поняття, розгляду особливостей формування економічного потенціалу суб’єктами господарювання сфери агробізнесу, систематизації показників та методів оцінки складових елементів економічного потенціалу у цій сфері.

Description

Keywords

економічний потенціал, агробізнес, суб’єкти господарювання, система показників, методи оцінки, метод вартості чистих активів, метод ліквідаційної вартості, порівняльно-аналітичний підхід, метод галузевих коефіцієнтів, метод аналогій, моделювання, експертні оцінки, методи економічного аналізу, детерміновані факторні системи

Citation

Лисенко, А. М. Економічний потенціал суб’єктів господарювання сфери агробізнесу: особливості формування, систематизація показників, методи оцінки / А. М. Лисенко // Концептуальні підходи та механізми стимулювання розвитку соціально-економічних систем та суб’єктів ринку : монографія / за заг. ред. Н. В. Шандової. – Херсон : Вишемирський В. С., 2023. – Розд. 2.2 – С. 90–149.