Механізація вирощування сої з модернізацією інерційного прямоточного сепаратора зерна

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020-06-18

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Проведений аналіз технологічних особливостей виробництва сої дозволив розробити технологічну карту вирощування, яка передбачає повну механізацію всіх виробничих процесів та дозволить отримати потенційну врожайність на рівні 2,0 т/га з мінімальними витратами. З метою збереження зібраного врожаю проведений технологічний розрахунок післязбиральної обробки, який передбачає попереднє, первинне та вторинне очищення від домішок, а також сушіння зернового матеріалу. В інженерній частині запропонована схема інерційної пневматичної зерноочисної машини, проведені конструкторські розрахунки параметрів і режимів роботи основних її функціональних частин The analysis of the technological features of soybean production made it possible to develop a technological map of cultivation, which provides for full mechanization of all production processes and will allow to obtain a potential yield at the level of 2.0 t/ha with minimal costs. In order to preserve the harvested crop, a technological calculation of post-harvest processing was carried out, which includes preliminary, primary and secondary cleaning from impurities, as well as drying of grain material. In the engineering part, a scheme of an inertial pneumatic grain cleaning machine is proposed, design calculations of the parameters and modes of operation of its main functional parts are carried out.

Description

Keywords

виробництво сої, очищення від домішок, пневматична зерноочисна машина, soybean production, cleaning from impurities, pneumatic grain cleaning machine

Citation

Чемойдан, Ю. Г. Механізація вирощування сої з удосконаленням інерційного прямоточного сепаратора зерна : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. Д. І. Петренко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 50 с.