Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В збірнику представлені матеріали доповідей науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, докторантів, аспірантів та студентів ЦНТУ України, провідних вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких розглядаються завершені етапи розробок. The collection contains materials of the reports of scientific and pedagogical workers, research staff, doctoral students, postgraduates and students of the National Technical University of Ukraine, leading domestic and foreign higher educational establishments and scientific institutions, where the completed stages of development are considered.

Description

Keywords

надійність машин, закономірності процесів тертя, зносостійкість деталей, технологічні методи, конструктивні методи, експлуатаційна надійність, транспортні системи, транспортні засоби, логістика підприємств, reliability of machines, patterns of friction processes, wear resistance of parts, technological methods, constructive methods, serviceability, transportation systems, vehicles, logistics of enterprises

Citation

Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 квіт. 2021 р., м. Кропивницький : матеріали конф. / [орг.ком. : О. Левченко, В. Аулін, С. Лисенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 179 с.