Цифрова обробка сигналів та зображень

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Березюк, І. А.
Зозуля, В. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Ознайомлення студентів з основними методами й технічними прийомами цифрової фільтрації, обробки та перетворень інформаційних даних в сучасних інформаційних системах реєстрації, накопичення, обробки та представлення даних, вивчення методів реалізації в інформаційних системах і на сучасних персональних комп'ютерах ефективних алгоритмів перетворення та аналізу інформаційних даних та зображень.

Description

Keywords

цифрові фільтри, методи кореляційного та спектрального аналізу, рекурсивні та нерекурсивні фільтри, методи цифрової обробки зображень, розпізнавання образів, програмна реалізація цифрових фільтрів

Citation

Цифрова обробка сигналів та зображень: метод. вказівки для самост. роботи для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп`ютерно - інтегровані технології»/ [уклад. В. А. Зозуля, І. А. Березюк ]; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т.- Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – 37 с.