Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Основи криптографічного захисту інформації"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Лисенко, І. А.
Lysenko, I.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки висвітлюють організаційні та практичні аспекти виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Основи криптографічного захисту інформації” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”, спеціальністю 125 “Кібербезпека”, а також рекомендації щодо ходу виконання робіт, підготовки та представлення отриманих результатів. The methodical instructions cover the organizational and practical aspects of the implementation of laboratory work on the academic discipline "Fundamentals of cryptographic information security" for full-time and part-time students in the field of training 6.170103 "Information Security Management", specialty 125 "Cyber Security", as well as recommendations on the progress of the work, preparation and presentation of the results.

Description

Keywords

кібербезпека, криптографія, інформаційна, технологія, захист, cyber security, cryptography, information, technology, protection

Citation

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Основи криптографічного захисту інформації” : для студ. ден. та заоч. форми навч. за напрямом підготовки 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”, спеціальністю 125 “Кібербезпека” / [уклад. І. А. Лисенко] ; Мін-во освіти і науки України, Центральноукр. нац. техн. ун-т. – вид. оновл. та доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 64 с.