Малогабаритний пристрій для експресного визначення термодинамічних параметрів утворення газогідратів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Клименко, В. В.
Козловский, О. А.
Микитюк, А. О.
Поляков, А. О.
Klymenko, V. V.
Kozlovskyi, O. A.
Mykytiuk, A. O.
Poliakov, A. O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ексклюзив-Систем

Abstract

Описано принцип дії та основні характеристики макету пристрою для проведення експрес-аналізу близьких до рівноважних значень термодинамічних параметрів утворення газогідратів для різних за складом газових сумішей і рідинних середовищ у виробничих умовах. The authors describes the actions and the basic model characteristics of the device for performing express analysis of the thermodynamic parameters of gas hydrates formation for mixtures of different compositions and liquid media close to equilibrium values for production conditions

Description

Keywords

газогідрати, рівноважні термодинамічні умови гідратоутворення, пристрій експрес-аналізу, gas hydrates, equilibrium thermodynamic conditions of hydrate formation, device for express analysis

Citation

Малогабаритний пристрій для експресного визначення термодинамічних параметрів утворення газогідратів / В. В. Клименко, О. А. Козловський, А. О. Микитюк, А. О. Поляков // Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 16-17 лист. 2017 р., Кропивницький. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – С. 97-99.