Діловодство в державних установах

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Грінка, Т. І.
Кіріченко, О. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Діловодство в державних установах : навч.-метод. матеріали для студ. : ОКР: бакалавр : Галузь знань: 0306 – Менеджмент і адміністрування : ОПП: 281 – Публічне управління та адміністрування : курс навч.: третій / [уклад.: Т. І. Грінка, О. В. Кіріченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 39 с.