Магістерська робота

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Пашинський, В. А.
Настоящий, В. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Наведені вказівки щодо змісту, структури, правил оформлення, порядку виконання та захисту магістерської роботи за спеціальностями 192 – Будівництво та цивільна інженерія та 133 – Галузеве машинобудування. Рекомендована тематика, структура та зміст магістерської роботи відповідають освітньо-професійним програмам другого (магістерського) рівня освіти за вказаними спеціальностями. Вимоги до оформлення тексту роботи, креслень і плакатів відповідають чинним стандартам, а також правилам оформлення науково-технічних звітів і дисертаційних робіт.

Description

Keywords

магістерська робота, вимоги, структура, оформлення

Citation

Магістерська робота : метод. рекомендації для здобувачів освіти спеціальностей :192 - Будівництво та цивільна інженерія, 133 - Галузеве машинобудування / [уклад. : В. А. Пашинський, В. А. Настоящий] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. будівельних, дорожніх машин і будівництва. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 33 с.