Механізація вирощування цукрових буряків з обґрунтуванням параметрів транспортера-очисника коренів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-08

Authors

Соколов, Дмитро Сергійович
Sokolov, Dmytro

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У магістерській кваліфікаційній роботі обґрунтовано комплекс заходів щодо підвищення ефективності вирощування цукрових буряків. Мета роботи – удосконалення технології вирощування цукрових буряків та підвищення ефективності роботи транспортера-очисника коренів. У науковій частині роботи теоретично обґрунтовано параметри шнекового транспортера-очисника коренів. Отримано залежність діаметра валу основи шнеку від умовного діаметру коренеплодів для різних за величиною зазорів між шнеками. У графічній частині наведені креслення удосконалених вузлів і деталей. The master's qualification work substantiates a set of measures to increase the efficiency of sugar beet cultivation. The purpose of the work is to improve the technology of growing sugar beets and increase the efficiency of the conveyor-purifier of roots. In the scientific part of the work the parameters of the screw conveyor-purifier of roots are theoretically substantiated. The dependence of the diameter of the auger base shaft on the conditional diameter of root crops for different gaps between the augers is obtained. The graphic part shows drawings of advanced components and parts.

Description

Keywords

комбайн, цукрові буряки, збирання, транспортер, combine, sugar beet, harvesting, conveyor

Citation

Соколов, Д. С. Механізація вирощування цукрових буряків з обґрунтуванням параметрів транспортера-очисника коренів : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. О. М. Васильковський ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 56 с.