Приводи в системах автоматики. Тестові завдання для контролю підсумкової успішності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Березюк, І. А.
Дідик, О. К.
Сербул, О. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Викладений матеріал містить тестові завдання для оцінки теоретичної підготовки здобувачів освіти з дисципліни ; виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок; визначення здатності застосування набутих знань, умінь і навичок під час розв’язання практичних задач.

Description

Keywords

електропривод, механічні характеристики, передавальна функція, регулятор швидкості, регулятор струму

Citation

Приводи в системах автоматики : тестові завдання для контролю підсумкової успішності з дисципліни «Приводи в системах автоматики» для студент. спец. 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» / [уклад. : І. А. Березюк, О. К. Дідик, О. М. Сербул] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. автоматизації виробничих процесів. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. - 42 с.