Необхідність розроблення нової системи організації та управління логістичними потоками

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Аулін, В. В.
Гриньків, А. В.
Головатий, А. О.
Кернус, Р. О.
Аулин, В. В.
Гринькив, А. В.
Головатый, А. О.
Кернус, Р. А.
Aulin, V.
Hrynkiv, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Необхідність розроблення нової системи організації та управління логістичними потоками / В. В. Аулін, А. В. Гриньків, А. О. Головатий, Р. О. Кернус // Підвищення надійності машин і обладнання : міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 квіт. 2020 р., м. Кропивницький : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 236-237.