Роман, схожий на кардіограму

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Царук, А. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Стаття пропонує рефлексію творчості Віктора Терена в різних родах і жанрах. Простежено чинники формування світогляду митця, які знайшли відображення в романі «Ворожіння на янгятку». Наголошено відбиття різних рівнів самоусвідомлення в межовій особистісній ситуації, що резонує з тектонічними суспільними процесами. Статья предлагает рефлексию творчества Виктора Терена в разных родах и жанрах. Прослежены факторы формирования мировоззрения писателя, которые нашли отражение в романе «Гадание на ягненке». Акцентированы различные уровни самоосознания в пограничной личностной ситуации, которая резонирует с тектоническими общественными процессами.

Description

Keywords

Віктор Терен, Ворожіння на ягнятку, світоглядні чинники, самоусвідомлення, межова ситуація, кардіосвітовідчуття

Citation

Царук, А. Роман, схожий на кардіограму / Антоніна Царук // Київ. - 2020. - № 3-4. - С. 183-185.