Електронне документознавство

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Ніколаєв, І. В.
Nikolaiev, I.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Електронне документознавство” знайомлять студентів із теоретичними та методологічними основами електронного документознавства як науки, дослідженням документопотоків та інформаційних зв’язків установи як основи впровадження систем електронного документообігу. Methodical instructions for study of discipline “Electronic documentation” acquaint the students with the theoretical and methodological bases for electronic documentation as a science, the study of information flow and information communications agencies as a basis for the introduction of electronic document management systems.

Description

Keywords

електронний документ, електронне документознавство, електронний носій, електронний офіс, документопотік, electronic document, electronic documentation, electronic storage medium, electronic office, document flow

Citation

Електронне документознавство : метод. вказ. до вивч. дисц. для здобув. другого (магіст.) рівня вищ. освіти всіх форм навч. за спец. 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” / [уклад. І. В. Ніколаєв] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 32 с.