Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Основи управління кібербезпекою"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Лисенко, І. А.
Lysenko, I.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки висвітлюють організаційні та практичні аспекти виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Основи управління кібербезпекою” для студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеню "Бакалавр", за спеціальністю 125 "Кібербезпека", а також рекомендації щодо ходу виконання робіт, підготовки та представлення отриманих результатів. The methodical guidelines cover the organizational and practical aspects of the implementation of practical work in the discipline "Fundamentals of cybersecurity management" for full-time and part-time students studying in the Bachelor degree, specialty 125 "Cybersecurity", as well as recommendations on the progress of the work, preparation and presentation of the results.

Description

Keywords

управління, кібербезпека, менеджмент, інформаційні, технології, control, cyber security, management, Information, technology

Citation

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Основи управління кібербезпекою” : для студ. ден. та заоч. форми навч. освітнього ступеню "Бакалавр", за спеціальністю 125 "Кібербезпека" / [уклад. І. А. Лисенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Вид. оновл. та допов. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 64 с.