Розробка структури бази даних для обліку технічного стану елементів інтегрованої інформаційної системи з урахуванням вимог споживачів інформації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ХУПС
Анотація
Розглядається база даних для обліку технічного стану елементів інтегрованої інформаційної системи з урахуванням вимог споживачів інформації. Описана необхідність наявності бази даних потреб споживачів інформації, розглянуті вимоги споживачів інформації до діагностичних нормативів як до окремих елементів ІПС, так і до ІПС в цілому. Обґрунтована структура та процедура наповнення бази даних технічного стану її елементів. We consider the database to account for the technical state of the elements of an integrated information system to meet the requirements of consumer information. Described the need for a database of consumer needs information is handled, examined consumer information requirements for diagnostic standards as individual elements ISS and ISS to the whole. Reasonable structure and procedure of filling the database technical condition of its elements.
Опис
Ключові слова
технічна діагностика, інтегровані інформаційні системи, база даних, technical diagnostics, integrated information system, database
Бібліографічний опис
Коваленко, А. С. Розробка структури бази даних для обліку технічного стану елементів інтегрованої інформаційної системи з урахуванням вимог споживачів інформації / А. С. Коваленко, О. А. Смірнов, О. В. Коваленко // Системи обробки інформації. — Харків : ХУПС, 2015. — № 1. — С. 75-79.