Резерви економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Description

Keywords

управління персоналом, оплата праці, демографічні показники в Кіровоградській області, управління діяльністю підприємств, соціальна відповідальність бізнесу, ринок праці, безробіття, науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів

Citation

Резерви економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств України : матеріали всеукр. наук.- прак. конф., 25-26 лист. 2009 року, Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, ф-т економ. та менеджменту та ін. ; [ред.кол. М. В. Семикіна, Ю. Н. Бондаренко, В. М. Глух]. - Кіровоград : КНТУ ПРВЦ «КОД», 2009. - 344 с.