Механізація вирощування цукрових буряків з модернізацією сівалки УПС-12

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020-06-25

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Значного зниження собівартості вирощування можна досягти, покращивши якість процесу посіву. В процесі модернізації сівалки УПС 12 був розроблений удосконалений сошник який має комбінований наральник з гострим кутом входження в ґрунт і п’яту з тупим кутом входження ґрунт. Також був розроблений прикочуючий коток, який виконаний у вигляді конічної поверхні із заокругленням в нижній частині, товщина стінок профілю рівномірно зменшується від основи до вершини і є гнучкою. Розроблені конструкції сошника і котка сівалки УПС 12, дають можливість покращити процес посіву насіння цукрових буряків і збільшити врожайність до 12%. A significant reduction in the cost of cultivation can be achieved by improving the quality of the sowing process. In the process of modernization of the UPS 12 planter, an improved coulter was developed, which has a combined blade with a sharp angle of entry into the soil and a heel with an obtuse angle of entry into the soil. A rolling roller was also developed, which is made in the form of a conical surface with a rounding in the lower part, the thickness of the profile walls decreases uniformly from the base to the top and is flexible. The developed designs of the coulter and roller of the UPS 12 planter make it possible to improve the process of sowing sugar beet seeds and increase the yield up to 12%.

Description

Keywords

сошник, прикочуючий коток, просапна сівалка, якість посіву, coulter, rolling roller, row seeder, sowing quality

Citation

Григорець, О. О. Механізація вирощування цукрових буряків з модернізацією сівалки УПС 12 : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. Д. Ю. Артеменко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 62 с.