Продуктивність кукурудзи залежно від різних систем удобрення в Степу України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Смірнов, Денис Русланович
Smirnov, Denys

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі вивчено вплив мікробного препарату Мікофренд на різних біофонах (без добрив, мінеральний та органо-мінеральний) на формування врожайності зерна кукурудзи в Степу України. Мета досліджень – визначити кращий варіант поєднання використання мікробного препарату та фону живлення при вирощуванні кукурудзи. Найбільший чистий прибуток отримали при використанні Мікофренду на органо-мінеральному фоні, він склав 3541 грн./га із рентабельністю відповідно 7,9%. In this final qualification work, the influence of the microbial preparation Mikofrend on different biofons (without fertilizers, mineral and organo-mineral) on the formation of maize grain productivity in the Steppe of Ukraine was studied. The purpose of the research is to determine the best option for combining the use of a microbial preparation and the background of nutrition in maize cultivation. The highest net profit was obtained when using Micofrend on an organo-mineral background, it amounted to UAH 3,541/ha with a profitability of 7.9%, respectively.

Description

Keywords

кукурудза, біофон, мікробний препарат, maize, biofon, microbial preparation

Citation

Смірнов, Д. Р. Продуктивність кукурудзи залежно від різних систем удобрення в Степу України : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. Л. В. Сало ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. - 60 с.