Суб’єкти, які можуть проводити безперервне професійне навчання аудиторів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Пугаченко, О. Б.
Pugachenko, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ПУЕТ

Abstract

Розглянуто суб’єктів, які можуть проводити безперервне професійне навчання аудиторів та освітні заходи згідно із Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та Наказом «Про затвердження Порядку безперервного професійного навчання аудиторів». Узагальнено перелік документів, що підтверджують відповідність суб’єктів, які можуть проводити безперервне професійне навчання аудиторів та освітні заходи. Визначено, що контроль за безперервним професійним навчанням аудиторів, які не є співробітниками суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, здійснює Аудиторська палата України. Professional Training of Auditors" are considered. The list of documents confirming the compliance of entities that can conduct continuous professional training of auditors and educational activities is summarized. It is determined that the control over the continuous professional training of auditors who are not employees of auditing entities, who have the right to conduct a mandatory audit of financial statements, is carried out by the Audit Chamber of Ukraine.

Description

Keywords

аудитори, освітні заходи, безперервне професійне навчання, контроль, Аудиторська палата України

Citation

Пугаченко, О. Б. Суб’єкти, які можуть проводити безперервне професійне навчання аудиторів / О. Б. Пугаченко // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (5–6 жовт. 2021 р., м. Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 2021. – С. 257–263.