Наскрізна програма практики. Економіка

Abstract

Description

Keywords

навчально-комп’ютерна практика "Вступ до фаху", виробничо-ознайомча практика

Citation

Наскрізна програма практики : для студ. ден. форми навч. спец. 051 «Економіка» : спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» ОКР “Бакалавр” / [розроб.: О. М. Левченко, О. В. Ткачук, О. В. Сторожук та ін.] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 54 с.