Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Web-програмування»

Abstract

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Web-програмування» для студентів спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека» та 122 «Комп’ютені науки». Розглядаються основні засоби HyperText Markup Language (Html), основи Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript, форми та основи PHP. Вони містять в собі інструкції виконання завдання, теоретичний матеріал до лабораторних робіт і призначені для студентів ВУЗів, що вивчають комп’ютерні спеціальності та можуть бути корисними для школярів, вчителів та просто особистостей, що цікавляться Web-програмуванням. Methodological recommendations for laboratory work in the discipline "Web programming" for students of specialties 123 "Computer engineering", 125 "Cyber security" and 122 "Computer science". Covers the basics of HyperText Markup Language (Html), the basics of Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript, forms, and the basics of PHP. They contain instructions for completing tasks, theoretical material for laboratory work and are intended for university students studying computer specialties and can be useful for schoolchildren, teachers and just individuals interested in Web programming.

Description

Keywords

web-програмування, web programming, Html, JavaScript, PHP, CSS

Citation

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Web-програмування» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека» та 122 «Комп’ютерні науки» / [уклад. : Є. В. Мелешко, В. В. Босько, Л. В. Константинова] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 87 с.