Врожайність сортів ячменю ярого після різних попередників у Степу України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-03

Authors

Шевченко, Роман Юрійович
Shevchenko, Roman

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній магістерській роботі розроблені практичні рекомендації сільськогосподарському виробництву щодо вибору оптимальних попередників сортів ячменю в Степу України. Метою досліджень було встановити кращий попередник залежно від сорту при вирощуванню ячменю у виробництві. Наукова новизна результатів, отриманих в досліді, полягає у виявленні особливостей формування врожайності зерна ячменю залежно від трьох різних попередників. В роботі сформульовані рекомендації вибору попередника при вирощуванню ярого ячменю у виробництві. In this qualifying master's thesis practical recommendations for agricultural production on the selection of optimal predecessors of barley varieties in the steppe of Ukraine. The aim of the research was to establish the best predecessor depending on the variety in the cultivation of barley in production. The scientific novelty of the results obtained in the experiment is to identify the peculiarities of the formation of barley grain yield depending on three different predecessors. The paper formulates recommendations for the choice of predecessor in the cultivation of spring barley in production.

Description

Keywords

ячмінь ярий, попередники, spring barley, forecrop

Citation

Шевченко, Р. Ю. Врожайність сортів ячменю ярого після різних попередників у Степу України : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 102 «Агрономія» / наук. кер. Л. В. Сало ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 63 с.