Підвищення надійності машин і обладнання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Збірник містить тези доповідей за матеріалами VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Підвищення надійності машин і обладнання”, що відбулась 3-5 квітня 2013 року на базі кафедри експлуатації та ремонту машин Кіровоградського національного технічного університету.

Description

Keywords

експлуатація та ремонт машин, надійність машин і обладнання, всеукраїнська науково-практична конференція, тези доповідей

Citation

Підвищення надійності машин і обладнання : зб. тез доп. : VІI всеукр. наук.-прак. конф. студ. та асп., 3-5 квіт. 2013 року, Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, ф-т проект. та експлуатації маш., каф. експлуатації та рем. маш. ; [ред. кол. : М. І. Черновол, В. В. Аулін, С. В. Лисенко та ін.]. - Кіровоград : КНТУ, 2013. - 215 с.