Деталі машин та основи конструювання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019-04-05

Authors

Невдаха, Ю. А.
Невдаха, А. Ю.
Пирогов, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

РВЛ ЦНТУ

Abstract

Проектування по курсу «Деталі машин» входить в навчальні плани всіх механічних спеціальностей. Воно є завершальним етапом в циклі базових загальнотехнічних дисциплін. В основу методики роботи над проектом покладено його ділення на ряд послідовно розв’язуваних задач. Це систематизує роботу над проектом; створюється необхідна ритмічность його виконання, яка забезпечує своєчасність як здавання окремих завдань, так і захисту проекту. Мета курсового проектування: систематизувати, закріпити і розширити теоретичні знання, а також розвити розрахунково-графічні навички студентів; ознайомити студентів з конструкціями типових деталей і вузлів і прищепити навики самостійного вирішення інженерно-технічних задач, уміння розрахувати і сконструювати механізми і деталі загального призначення; допомогти опанувати технікою розробки конструкторських документів на різних стадіях проектування і конструювання; навчити захищати самостійно прийняте технічне рішення.

Description

Keywords

деталі машин, привод ворушача кормів

Citation

Деталі машин та основи конструювання : метод. вказ. для студ. механ. спец. / [уклад. : Ю. А. Невдаха, А. Ю. Невдаха, В. В. Пирогов] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 51 с.