Навчально-методичні матеріали кафедри ДМ та ПМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Опір матеріалів. Частина І
  (ЦНТУ, 2024) Філімоніхін, Г. Б.; Пирогов, В. В.; Олійніченко, Л. С.; Filimonikhin, G.; Pirogov, V.; Olijnichenko, L.
  Навчальний посібник призначено для закріплення теоретичного матеріалу та полегшення самостійної роботи студентів під час виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Опір матеріалів”. Також його можна використовувати і для розв’язання задач, які виникають перед інженером на практиці при проектуванні або удосконаленні різноманітних будівельних конструкцій та машин.
 • Item
  Технічна механіка. Статика, динаміка. Практичні заняття
  (ЦНТУ, 2024-05) Філімоніхін, Г. Б.; Пирогов, В. В.; Олійніченко, Л. С.
  Технічна (теоретична) механіка – загальнонаукова дисципліна, яка займає важливе місце в вузівській програмі фундаментальної підготовки спеціалістів. Її розділи “Статика”, ”Кінематика” і ”Динаміка” – відносно самостійні частини курсу, які використовується для вивчення багатьох предметів. Необхідною умовою успішного оволодіння курсом є виконання індивідуальних домашніх завдань. Задачі треба розв’язувати на протязі семестру відразу після розгляду відповідної теми на лекціях, чи практичних заняттях. Поточний контроль відбувається шляхом розв’язання типових задач курсу на контрольних і самостійних роботах, які проводяться після закінчення відповідних розділів. У посібнику сформульовані типові багатоваріантні задачі та приведені приклади їх розв’язання. Посібник відповідає діючій робочій програмі з теоретичної механіки, призначений для студентів електротехнічних спеціальностей і може бути використаний як в навчальному процесі, так і в інженерній практиці.
 • Item
  Технічна механіка. Кінематика
  (ЦНТУ, 2024-05) Філімоніхін, Г. Б.; Пирогов, В. В.; Олійніченко, Л. С.
  Технічна (теоретична) механіка – загальнонаукова дисципліна, яка займає важливе місце в вузівській програмі фундаментальної підготовки спеціалістів. Її розділи “Статика”, ”Кінематика” і ”Динаміка” – відносно самостійні частини курсу, які використовується для вивчення багатьох предметів. Нобхідною умовою успішного оволодіння курсом є виконання індивідуальних домашніх завдань. Задачі треба розв’язувати на протязі семестру відразу після розгляду відповідної теми на лекціях, чи практичних заняттях. Поточний контроль відбувається шляхом розв’язання типових задач курсу на контрольних і самостійних роботах, які проводяться після закінчення відповідних розділів. У посібнику сформульовані типові багатоваріантні задачі та приведені приклади їх розв’язання. Посібник відповідає діючій робочій програмі з теоретичної механіки, призначений для студентів електротехнічних спеціальностей і може бути використаний як в навчальному процесі, так і в інженерній практиці.
 • Item
  Опір матеріалів. Прості види деформацій
  (ЦНТУ, 2024-05) Пирогов, В. В.; Невдаха, Ю. А.; Олійніченко, Л. С.
  Опір матеріалів – загальнонаукова дисципліна, яка займає важливе місце в вузівській програмі фундаментальної підготовки спеціалістів. Необхідною умовою успішного оволодіння курсом є виконання індивідуальних домашніх завдань. Задачі треба розв’язувати на протязі семестру відразу після розгляду відповідної теми на лекціях, чи практичних заняттях. Поточний контроль відбувається шляхом розв’язання типових задач курсу на контрольних і самостійних роботах, які проводяться після закінчення відповідних розділів. У посібнику сформульовані типові багатоваріантні задачі та приведені приклади їх розв’язання. Посібник відповідає діючій робочій програмі з теоретичної механіки, призначений для студентів електротехнічних спеціальностей і може бути використаний як в навчальному процесі, так і в інженерній практиці.
 • Item
  Деталі машин. Розрахунки енергетичних та кінематичних співвідношень у механічних передачах з застосування ПЕОМ. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Невдаха, Ю. А.; Пирогов, В. В.; Невдаха, Н. А.; Шматько, С. І.
  Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів механічних спеціальностей під час розв’язування задач з курсу деталей машин, а також використовувати при розрахунках курсових проектів. В методичних вказівках приведені деякі схеми різних приводів загального призначення, які містять кінематичний розрахунок з раціональним вибором потужності електродвигуна та його обертів, визначається загальне передаточне число привода, розподіл загального передаточного числа по ступеням механічних передач, визначення обертів, кутових швидкостей, потужності та моментів на кожному валі привода. Задачі розв’язуються із допомогою ПЕОМ з застосуванням прикладних програм MathCAD, версії 7 і вище. Переваги пакету полягають у тому, що у результаті розв’язання задачі деталей машин з’являється документ MathCAD, який є звітом з розв’язання задачі, містить формули, розрахункові данні, результати розрахунків тощо. Такий документ легко перевіряється навіть тим, хто немає навичок роботи на ПЕОМ. У разі наявності помилок, вони легко виправляються у вихідному документі. Розв’язання технічних задач на ПЕОМ із застосуванням MathCAD, є загальним підходом кафедри ДМ та ПМ до організації навчального процесу (охоплені всі дисципліни кафедри, зокрема теоретична механіка, опір матеріалів, ТММ тощо).
 • Item
  Лабораторна робота №11. Експериментальне дослідження косого згину прямої консольної балки
  (ЦНТУ, 2023) Чайковський, О. Б.; Філімоніхін, Г. Б.; Пукалов, В. В.; Олійніченко, Л. С.
  Дані методичні вказівки і журнали до лабораторних робіт з опору матеріалів запропоновано студентам для студентів технічних та будівельних спеціальностей, для підготовки до заняття та самостійного опрацювання результатів випробувань і підготовки до захисту лабораторної роботи та відповідають програмі курсу «Опір матеріалів» Центральноукраїнського національного технічного університету. Дані лабораторні роботи з опору матеріалів відносяться до типу вивчення механічних властивостей матеріалів, які є основою для розрахунків на міцність, жорсткість та стійкість. Надаються теоретичні основи дослідження механічних властивостей матеріалів та методика механічних випробувань матеріалів. Ознайомлення із стандартами, вимірювальними приладами, випробувальними машинами. Окремо в методичних вказівках, вказана частина кожної лабораторної роботи, яка складається з окремих сторінок і які в свою чергу, можуть бути роздруковані, з’єднані між собою, заповнені, як звіт з роботи.
 • Item
  Лабораторна робота №3. Дослідження механічних характеристик анізотропних матеріалів при стиску. Лабораторна робота №4. Дослідження геометричних характеристик перерізів
  (ЦНТУ, 2023) Чайковський, О. Б.; Філімоніхін, Г. Б.; Пукалов, В. В.; Олійніченко, Л. С.
  Запропоновані методичні вказівки з лабораторних робіт з курсу опору матеріалів відносяться до типу вивчення механічних властивостей матеріалів для студентів будівельних та технічних спеціальностей, для підготовки до заняття та самостійного опрацювання результатів випробувань і підготовки до захисту відповідних лабораторних робіт та відповідають програмі курсу «Опір матеріалів» Центральноукраїнського національного технічного університету. В методичних вказівках надаються теоретичні основи дослідження механічних властивостей матеріалів та методика механічних випробувань матеріалів. Ознайомлення із стандартами, вимірювальними приладами, випробувальними машинами. Кожна лабораторна робота складається з окремих частин – сторінок які можуть бути з’єднані між собою, як звіт з роботи.
 • Item
  Лабораторна робота №1. Дослідження механічних характеристик сталі при розтягу. Лабораторна робота №2. Дослідження механічних характеристик ізотропних матеріалів при стиску
  (ЦНТУ, 2023) Чайковський, О. Б.; Філімоніхін, Г. Б.; Пукалов, В. В.; Олійніченко, Л. С.
  Запропоновані методичні вказівки з лабораторних робіт з курсу опору матеріалів відносяться до типу вивчення механічних властивостей матеріалів для студентів будівельних та технічних спеціальностей, для підготовки до заняття та самостійного опрацювання результатів випробувань і підготовки до захисту відповідних лабораторних робіт та відповідають програмі курсу «Опір матеріалів» Центральноукраїнського національного технічного університету. В методичних вказівках надаються теоретичні основи дослідження механічних властивостей матеріалів та методика механічних випробувань матеріалів. Ознайомлення із стандартами, вимірювальними приладами, випробувальними машинами. Кожна лабораторна робота складається з окремих частин – сторінок які можуть бути з’єднані між собою, як звіт з роботи.
 • Item
  Дослідження втрат в різьбовому з’єднанні. Лабораторна робота № 8
  (ЦНТУ, 2022) Невдаха, Ю. А.; Пирогов, В. В.
  З'єднання деталей машин є дуже важливими елементами конструкцій, бо багато аварій або порушень нормальних режимів роботи машини обумовлені незадовільною міцністю та надійністю з'єднань. Широке використання різьбових з'єднань у машинобудуванні обумовлене їхньою простотою, високою несучою здатністю, надійністю, а також зручністю з'єднання та роз'єднання деталей. Застосуванню різьбових з'єднань сприяють також наявність значної номенклатури спеціальних різьбових деталей, пристосованих до різних конструктивних варіантів з'єднань, їхня широка стандартизація та мала вартість в умовах масового виготовлення.
 • Item
  Технічна механіка. Індивідуальні завдання
  (ЦНТУ, 2021) Пирогов, В. В.; Філімоніхін, Г. Б.; Невдаха, Ю. А.
  Технічна механіка – загальнонаукова дисципліна, яка займає важливе місце в вузівській програмі фундаментальної підготовки спеціалістів. Необхідною умовою успішного оволодіння курсом є виконання індивідуальних домашніх завдань. Задачі треба розв’язувати на протязі семестру відразу після розгляду відповідної теми на лекціях, чи практичних заняттях. Поточний контроль відбувається шляхом розв’язання типових задач курсу на контрольних і самостійних роботах, які проводяться після закінчення відповідних частин курсу. У посібнику сформульовані типові багатоваріантні задачі та приведені приклади їх розв’язання. Посібник відповідає діючій робочій програмі з технічної механіки, призначений для студентів механічних та електротехнічних спеціальностей і може бути використаний як в навчальному процесі, так і в інженерній практиці.
 • Item
  Теоретична механіка. Спецкурс
  (ЦНТУ, 2021) Пирогов, В. В.; Філімоніхін, Г. Б.
  Теоретична механіка – загальнонаукова дисципліна, яка займає важливе місце в вузівській програмі фундаментальної підготовки спеціалістів. Її розділи – відносно самостійні частини курсу використовуються для вивчення багатьох предметів. Необхідною умовою успішного оволодіння курсом є виконання індивідуальних домашніх завдань. Задачі треба розв’язувати на протязі семестру відразу після розгляду відповідної теми на лекціях, чи практичних заняттях. Поточний контроль відбувається шляхом розв’язання типових задач курсу на контрольних і самостійних роботах, які проводяться після закінчення відповідних частин розділів. У посібнику сформульовані типові багатоваріантні задачі та приведені приклади їх розв’язання. Посібник відповідає діючій робочій програмі з теоретичної механіки, призначений для студентів будівельних спеціальностей і може бути використаний як в навчальному процесі, так і в інженерній практиці.
 • Item
  Технічна механіка. Контрольні завдання
  (ЦНТУ, 2021) Пирогов, В. В.; Філімоніхін, Г. Б.; Олійніченко, Л. С.
  Технічна механіка – загальнонаукова дисципліна, яка займає важливе місце в вузівській програмі фундаментальної підготовки спеціалістів. Необхідною умовою успішного оволодіння курсом є виконання індивідуальних домашніх завдань. Задачі треба розв’язувати на протязі семестру відразу після розгляду відповідної теми на лекціях, чи практичних заняттях. Поточний контроль відбувається шляхом розв’язання типових задач курсу на контрольних і самостійних роботах, які проводяться після закінчення відповідних частин курсу. У посібнику сформульовані типові багатоваріантні задачі та приведені приклади їх розв’язання. Посібник відповідає діючій робочій програмі з технічної механіки, призначений для студентів заочної форми навчання механічних, машинобудівних та електротехнічних спеціальностей і може бути використаний як в навчальному процесі, так і в інженерній практиці.
 • Item
  Дослідження втрат на тертя в черв'ячному редукторі
  (ЦНТУ, 2020) Невдаха, Ю. А.; Дубовик, В. О.
  За допомогою черв'ячної передачі здійснюється передавання обертового руху між валами, осі яких мимобіжні в просторі і утворюють прямий кут. Такі передачі як кінематичні, так і силові використовують у підйомно–транспортних машинах, різних металообробних верстатах, транспортних засобах тощо.
 • Item
  Визначення допустимого крутного моменту черв'ячної передачі
  (ЦНТУ, 2020) Невдаха, Ю. А.
  За допомогою черв'ячної передачі здійснюється передавання обертового руху між валами, осі яких мимобіжні в просторі і утворюють прямий кут. Такі передачі як кінематичні, так і силові використовують у підйомно–транспортних машинах, різних металообробних верстатах, транспортних засобах тощо.
 • Item
  Вивчення конструкцій черв'ячних редукторів
  (ЦНТУ, 2020) Невдаха, Ю. А.
  За допомогою черв'ячної передачі здійснюється передавання обертового руху між валами, осі яких мимобіжні в просторі і утворюють прямий кут. Такі передачі як кінематичні, так і силові використовують у підйомно–транспортних машинах, різних металообробних верстатах, транспортних засобах тощо.
 • Item
  Визначення навантажувальної здатності циліндричної зубчатої передачі. Лабораторна робота № 4
  (ЦНТУ, 2020-03-05) Невдаха, Ю. А.; Дубовик, В. О.; Пукалов, В. В.
  Зубчасті колеса виготовляють із різноманітних матеріалів. Основним із них є сталь, яка допускає зміцнюючу термічну або хіміко–термічну обробку. Сталеві зубчасті колеса забезпечують високу несучу здатність та довговічність зубчастої передачі.
 • Item
  Дослідження тягової здатності пасових передач. Лабораторна робота № 2
  (2020-03-05) Невдаха, Ю. А.; Дубовик, В. О.
  Останнім часом пасові передачі застосовують досить широко, їх використовують у приводах електрогенераторів та різних металообробних верстатів, у робочих механізмах текстильної та паперової промисловості, у приводах вентиляційних систем, сільськогосподарських машинах та різних приладах.
 • Item
  Визначення загальних енергетичних та кінематичних співвідношень у механічних передачах обертового рух. Лабораторна робота № 1
  (ЦНТУ, 2020) Невдаха, Ю. А.
  Методичні вказівки по деталях машин з лабораторної роботи № 1. Визначення загальних енергетичних та кінематичних співвідношень у механічних передачах обертового руху.
 • Item
  Вивчення конструкції зубчастого циліндричного редуктора і визначення його основних параметрів. Лабораторна робота № 3
  (ЦНТУ, 2020) Невдаха, Ю. А.
  Зубчасті передачі є найрозповсюдженішими механічними передачами у сучасному машино– та приладобудуванні. Вони застосовуються як у механізмах найточніших приладів, так і в найпотужніших машинах. Зубчасті передачі здатні працювати в різноманітних умовах із коловими швидкостями від зовсім малих до 150 м/с і більше.
 • Item
  Дослідження косого згину прямої консольної балки
  (ЦНТУ, 2019-03-06) Пукалов, В. В.
  Методичні вказівки і журнали до лабораторних робіт з опору матеріалів запропоновано студентам для студентів технічних та будівельних спеціальностей, для підготовки до заняття та самостійного опрацювання результатів випробувань і підготовки до захисту лабораторної роботи та відповідають програмі курсу «Опір матеріалів» Центральноукраїнського національного технічного університету. Дані лабораторні роботи з опору матеріалів відносяться до типу вивчення механічних властивостей матеріалів, які є основою для розрахунків на міцність, жорсткість та стійкість. Надаються теоретичні основи дослідження механічних властивостей матеріалів та методика механічних випробувань матеріалів. Ознайомлення із стандартами, вимірювальними приладами, випробувальними машинами. Окремо в методичних вказівках, вказана частина кожної лабораторної роботи, яка складається з окремих сторінок і які в свою чергу, можуть бути роздруковані, з’єднані між собою, заповнені, як звіт з роботи.